Jak se přihlásit

 • Vyplnit přihlášku
 • Poslat dva kalendáře

Kdo se může přihlásit

 • vydavatel
 • tiskárna
 • grafické studio
 • agentura
 • fyzická nebo právnická osoba
  se souhlasem vydavatele

Do kdy se přihlásit?

Kolik je účastnický poplatek?

 • komerční subjekt 1000,- Kč (bez DPH)
 • školy a neziskové organizace zdarma


Dva výtisky
soutěžních kalendářů je třeba zaslat nejpozději do 25. 1. 2024 na adresu:

Kalendář roku 2024, DIGIRAMA, s.r.o.,
Dusíkova 793/1, 638 00 Brno

Úhradu účastnického poplatku proveďte na základě zálohové faktury, kterou Vám zašleme na Váš kontaktní e-mail uvedený v přihlášce.