Kalendář roku 2024

Nástěnný kalendář
z interiéru nikdy
nezmizí

Soutěž o nejkrásnější český kalendář grafika, polygrafie a volná tvorba

Záměrem soutěže je představit nejkrásnější české kalendáře, poukázat na kreativní zpracování a pojetí, tiskovou i grafickou úroveň, upozornit na novátorské počiny.

Uzávěrka přihlášek 26. 1. 2024
Zasedání poroty 20. 2. 2024
Vyhlášení 7. 3. 2024

Všechny přihlášené kalendáře budou vystaveny do 30. 3. 2024 v Galerii Práh v Brně.

Vyhlašovatel: Digirama s.r.o.

Exkluzivní soutěž na pomezí grafiky, polygrafie a volné tvorby

Cílem soutěže je podpořit kreativitu, tiskovou a grafickou úroveň kalendářů a upozornit na novátorské počiny v této oblasti. Členy poroty jsou odborníci z oblasti polygrafie, fotografie, grafického designu, typografie a marketingu. Cenu proto mohou získat opravdu jen ti nejlepší, jejichž kalendáře splní všechna náročná kritéria.