Antalis 2024 – vesmír

Přihlašovatel / Vydavatel ANTALIS s.r.o.
Grafik / Fotograf Elizabeth Bugyiová
Tiskárna Z Studio
Druh papíru Papíry z řady Creative Power by Antalis

Fakulta multimediálních komunikací má ve svém studijním programu mnoho kreativních ateliérů, jedním z nich je ateliér Grafický design. Spolupráce mezi tímto ateliérem a firmou Antalis trvá již několik let. Pro vypracování návrhů na kalendář Antalis 2024 dostali studenti jako téma Vesmír. Z 10 různých návrhů byl pro realizaci vybrán návrh Elizabeth Bugyiové. „Vesmír je nekonečný a fascinujúci. Jeho tajuplnost pritahuje ludí už stárocia. Vieme o nom coraz viac, lebo naše technické možnosti stále napredujú. Preto som hned od zaciatku vedela, že aj mne poskytuje bohatý priestor na rozšírenie si vedomostí v danej oblasti, ale aj inšpiráciu pre spracovanie témy. Chcela som sa pozriet na vesmír z inej stany, ako na priestor plný tvarov a farieb. Hlavným motívom môjho výtvarného spracovania sú preto zobrazenia vesmírnych foriem, javov a procesov. Na titulnú stranu som sa rozhodla umiestnit obraz, ktorý znázornuje velký tresk, ako teóriu o vzniku vesmíru. Zaujali ma taktiež atraktívne javy, ktorých potenciál som sa snažila spracovat so zachovaním urcitej podobnosti so snímkami, ktoré poznáme na základe vesmírnych záberov. Dôraz som kládla na ich charakteristické crty, ktoré môžu byt pre každý jeden jav jedinecné, no to co ich spája je výtvarné stvárnenie a prevedenie. Na realizáciu som použila vektorovú grafiku, kde som vytvárala línie a tvary, ktoré vychádzajú z daných vesmírnych foriem. Vizuálne stvárnenie danej témy má preto abstraktný charakter.“

Zpět na kalendáře