časoprostor

Přihlašovatel / Vydavatel Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
Grafik / Fotograf Grafik: Natálie Krčmářová / Fotograf: Natálie Krčmářová
Tiskárna Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
Druh papíru Mondi Color copy original 250 g, pauzovací papír, stříbrný karton

Ve své práci se věnuji tématu časoprostoru. Chtěla jsem vytvořit něco konceptuálního a nesoustředit se pouze na vizuál. Kalendář se spojuje s časem, tudíž jsem se zaměřila na různé studie, které o čase hovoří. Mou největší inspirací se stala tato definice: „Časoprostor, nebo také prostoročas, je fyzikální pojem z teorie relativity sjednocující prostor a čas do jednoho čtyřrozměrného kontinua. Čas hraje roli čtvrtého rozměru a je oproti zbylým třem prostorovým rozměrům význačný.“ Čtvrtý rozměr zobrazuje krychle, tedy vlastně celé tělo kalendáře. Každá fotografie má s tímto tématem spojitost, divák tak může postupným zkoumáním obrázků odhalovat nevyřčené sám. Je to o zkoumání detailů, které mohou fungovat jednotlivě, ale nakonec se spojí a vytvoří celou scénu. Kalendárium a samotné fotografie jsou od sebe odděleny, kalendář tak může sloužit i jako designový objekt. Dá se přetáčet a různě kombinovat dle libosti.

Zpět na kalendáře