Ilustrace – česká fauna

Přihlašovatel / Vydavatel Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
Grafik / Fotograf Grafik: Julie Poláková

Kalendář je tvořen 12 ilustracemi zvířat, která se vyskytují, ať už více či méně, v České republice. Chtěla jsem ukázat, jaká různá zvířata u nás můžeme najít. Ilustrace jsou kreslené digitálně na iPadu a jsou vždy ozvláštněné nějakou texturou. 

Zpět na kalendáře