Kalendář 2024 – péče

Přihlašovatel / Vydavatel Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
Grafik / Fotograf Pavlína Kuzníková

Kalendář nás provází rokem a nechává nás vzpomínat na českou přírodu a kulturu – tudíž přemýšlíme nad vlastními zážitky a sami sebou. Když se jedná o duševní sebepéči, kterou v nás vyvolají fotografie, je třeba myslet i na péči fyzickou, se kterou nám kalendář vypomáhá radami s přírodním nádechem. Ve zdravém těle zdravý duch.

Zpět na kalendáře