Lidé a nákladní vlaky v minulosti

Přihlašovatel / Vydavatel Růžolící chrochtík, spol. s r. o.
Grafik / Fotograf Grafik: Bohumír Golda / Fotograf: Archiv ÚV, sbírka Bohumíra Goldy
Tiskárna Grafico s.r.o.
Druh papíru Lesklá křída 350g

Již od počátku výstavby prvních železnic byly tyto projektovány primárně pro přepravu zboží a nákladů a až v sekundárním hledisku pro přepravu osob. Z hospodářského hlediska každé dráhy byla právě nákladní doprava klíčová. Neméně důležitou byla i v dobách válečných a taktéž v dobách poválečné obnovy boji zdevastovaných území. Jenže za každým ekonomickým ukazatelem je potřeba vidět symbiózu stroje a člověka, a to nejen rukou, které stroj ovládají a řídí, ale také rukou, jež stroj vyprojektovaly a postavily. Nu a samozřejmě je zde armáda pracovníků, kteří zajišťují bezchybný chod celého organismu zvaného železnice. Na stránkách kalendáře představujeme v obraze právě vztah člověka a stroje. Od hrdých póz strojvůdců v nažehlených košilích a jejich topičů z časů mocnářství až po léta padesátá, kdy za umouněnými tvářemi pod rouškou „socialistického soutěžení“ lze vysledovat ohromné množství až nelidské dřiny, ale také hrdost a pýchu na stav strojvůdcovský a topičský. Ne nadarmo se strojnímu personálu na parních lokomotivách říkalo „černá šlechta“.

Zpět na kalendáře