Metrem 50 let

Přihlašovatel / Vydavatel Metrostav a.s.
Grafik / Fotograf Grafik: Věra Štollová / Fotograf: fotoarchiv Metrostav
Tiskárna Studio Press s.r.o.
Druh papíru MultiArt Silk 250g + proužky s kalendáriem – Premium White 180g (Fedrigoni)

V kalendáři pro rok 2024 připomínáme výročí zahájení provozu pražského metra. Pro Metrostav měla jeho výstavba zásadní význam – dala mu příležitost vzniku a nesmazatelně se otiskla i do jeho názvu. Za 50 let Metrostav postavil na všech třech trasách 49 stanic, z toho 33 hloubených a 16 ražených. To, čím je letošní kalendář mimořádný z pohledu výrobní technologie, je využití exkluzivního pauzovacího papíru (Fedrigoni) pro kalendárium a odborné texty tak, aby byly zdůrazněny velkoformátové fotografie. Pro možnost odtržení a archivaci odborné části je pauzovací papír ještě rozdělen perforací. Dva různé druhy papíru ovlivnily kompletaci a každý kus kalendáře byl skládán ručně. Další specialitou je pak využití tónovaného 3D laku pro ztvárnění charakteristického pohledu z jedné stanic na titulním listu. Kalendář připravil interní tým z Metrostavu. Ideový koncept kalendáře, kde představujeme nejvýznamnější technologie, doplnění rozšířené online verze přes QR kód a především kompletní odborné texty a modely technologií vznikly u techniků zaměřených na podzemní stavitelství – Ing. Petra Hybského a Ing. Nikoly Bursové. O grafiku a výběr materiálu s využitím typicky stavbařského „pauzáku“ se postarala Věra Štollová a velkoformátové fotografie jsou vybrány z nového digitalizovaného fotoarchivu Metrostavu. Kalendář byl vydán v nákladu 2 000 kusů v češtině, rozšířená verze včetně anglické mutace je dostupná na webové stránce https://www.metrostav.cz/cs/metrem50. Na zpracování kalendáře tradičně navazuje i kolekce firemních novoročenek. Máme připravené modely technologických zařízení prezentovaných v kalendáři, které jsou vytištěné na 3D tiskárně a vystavené ve vitríně lobby naší centrály. Z kalendáře vychází i výstava k 50. výročí metra, kterou připravujeme na květen letošního roku. 

Zpět na kalendáře