Moment

Přihlašovatel / Vydavatel Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
Grafik / Fotograf Viktorie Stará

Tento kalendář zachycuje mé současné představy o světě kolem mě po vizuální stránce, zachycuji prožitý okamžik, čas a moment.

Zpět na kalendáře