Slovanská mytologie

Přihlašovatel / Vydavatel Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
Grafik / Fotograf Anděla Fialová

Kalendář je laděn do tématu slovanské mytologie. Záměrem bylo atmosféricky ztvárnit některé mytologické postavy, ponechat jejich pochmurnou povahu a surovost. K jisté tajemnosti pak přispívá i uspořádání dnů podle fází měsíce, první den na každém listu je dnem úplňku.

Použita byla technika skenování – předměty různého typu byly skládány do příslušné podoby na skener a oskenovány. 

Zpět na kalendáře