Vývoj zabezpečení a řízení železniční dopravy od počátků do současnosti

Přihlašovatel / Vydavatel Vydavatelství Jiří Říha
Grafik / Fotograf Jiří Bouda / Milada Hartlová
Tiskárna Tiskárna Král Plzeň
Druh papíru Ofset 250 g

Druhý z dvojice kalendářů s kresbami akademického malíře Jiřího Boudy přibližuje historii zabezpečení železniční dopravy jenom stručně, je více zaměřený na současnost, představuje pracoviště operátorů, návěstidla automatického bloku a centrální dispečerská pracoviště. Kromě obrázků jsou na každém listu opět vysvětlující textíky od Ing. Josefa Schröttera. Na předposlední straně je krátké curriculum obou autorů. Kalendář vychází k nedožitým devadesátinám Jiřího Boudy (1934–2015).

Zpět na kalendáře